Pedagógusai

2023/2024 tanév
Koscsó Mónika: igazgató

Martonné Majoros Éva: igazgató-helyettes/tanító

Kapczár Krisztina: igazgató-helyettes/magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Alexa Mónika: tanító

Bartháné Tamás Mária: magyar nyelv és irodalom szakos tanár /tanító

Bodnár-Andrási Viktória: hitoktató
Gulyás-Horváth Zsaklin: tanító/egyetemi hallgató
Császár Zoltán: történelem, testnevelés szakos tanár
Ferencsikné Hajdú Tünde: tanító, alsós munkaközösség-vezető

Hok Csaba: tanító

Iklódiné Bodolai Judit: rajz és vizuális kultúra szakos tanár

Horváth Tünde: tanító

Kaporné Antal Zita: magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár

Katona Katalin: pedagógus

Kiss Norbert Tamás:fizika, technika szakos tanár

Nagy Zsolt Ferenc: tanító

Nemes Nándor: földrajz, testnevelés szakos tanár

Orbán Mónika: történelem, földrajz szakos tanár, felsős munkaközösség-vezető

Papp Erika: tanító

Pogonyi-Simon Edit: angol nyelv, történelem szakos tanár
Puskás Ottó: matematika, informatika szakos tanár
Siskáné Nagy Ilona: matematika, ének-zene szakos tanár

Torma-Kazai Györgyi: tanító
Tóth Anita: tanító
Tóthné Farkas Szilvia: táncpedagógus
Vanyó Adél: tanító
Vitányiné Zakuczki Diána: tanító
Zámbó-Kiss Vanda: angol, történelem szakos tanár

Kosnyíderné Rétlaki Ágnes: óraadó- biológia, vizuális kultúra szakos tanár,

Elek Makkai Anett: óraadó- kémia szakos tanár
Mészárosné Zólyomi Gabriella: óraadó- fejlesztőpedagógus tanár

Gruz Lászlóné: könyvtáros
Pozsa Dóra: pedagógiai asszisztens/tanító

Dragos Tamás segédlelkész: hitoktató
Fekete Hajnalka: hitoktató
Jeviczki Ferenc esperes: hitoktató
Nagy István Károly lelkész: hitoktató