Hitvallása

Az iskolazászlón olvasható iskolánk hitvallása:

„ Ti vagytok a Föld sója…, Ti vagytok a világ világossága…!”

Mit is jelent ez?

Só vagy! Világosság vagy! Nélkülözhetetlen az életed, mint ahogy ezek nélkül sincs, nem lehet ÉLET!

Miért? Mert küldetésed, szolgálatod van ebben a világban, mégpedig olyan, amit Helyetted senki nem fog elvégezni!!! Mert „Többet érsz, mint gondolod.” És már nemcsak pusztán ember voltod látható, hanem tanítványságod is. Mert sóvá és világossággá éppen Jézushoz kötöttséged tehet.Jézus nem önmagát, hanem tanítványait nevezi sónak, és a Földön való működést bízza rájuk. Saját munkájába vonva be őket. De a só egyedül azáltal tarthatja meg a Földet, hogy só marad, azaz megmarad a tisztító, fűszerező ereje. Nem akar több lenni, de kevesebb sem.Jézus nem azt mondja, hogy „sóvá kell lennetek”. Mert nem a tanítvány akaratára van bízva, hogy akar-e só lenni, vagy sem. Nem is azt mondja, hogy „legyetek a Föld sója”, hanem ők már azok, – akár akarják, akár nem – és éppen annak a hívásnak az erejével, ami elérte őket.

„Ti vagytok a Föld sója.”

 Ám azt is látni kell, hogy ha a só megízetlenül, megszűnik só lenni. Megszűnik hatni. Akkor valóban csak arra jó, hogy kidobják Ez a só jellemzője. Mert mindent, a legromlandóbb anyagot is meg lehet sóval menteni, csak a megízetlenült só, megy tönkre menthetetlenül.És itt van a világosság látható ragyogása is. Nem arról van szó, hogy „világossággá kell lennetek”. Mert a tanítványokat maga a hívás tette világossággá. Maguktól nem lehetnek világossággá, maguktól nem lehetnek értékessé. És megint csak nem azt mondja, hogy „nektek van világosságotok”, hanem, hogy

„Ti vagytok a világ világossága”! 

„Jézus, aki kinyilatkoztatásszerűen mondja magáról: én vagyok a világ világossága, ugyanez a Jézus mondja tanítványainak ugyancsak kinyilatkoztatásszerűen: ti vagytok a világosság egész életetekben, amennyiben ragaszkodtok a híváshoz.” Ha a só veszélybe kerülhet, és megízetlenülhet, a világosságra is vigyázni kell. Nem maradhattok elrejtve, a világosságnak ragyognia kell! Ez nem puszta észrevehetőséget jelent tehát, hanem azt, hogy messziről kell látszania. 

„Nem kell mindig Krisztusról beszélned, de élj úgy, hogy kérdezzenek Róla!” És lehet, hogy sokszor elbújnánk, és szeretnénk hangyává zsugorodni, de Isten minket embernek teremtett! Embernek, aki hihet Benne. Tanítványnak, aki követheti Őt. Értékesnek, aki adott helyen pótolhatatlan! Azt kívánom, hogy ébresszen fel a Jézushoz kötöttség ereje, és értsd meg végre: 

„Többet érsz, mint gondolod.” Ámen.